Madagascar 2 - Madagaskar

Opis: Sakupite sve likove iz crtanog filma Madagaskar 2, a potom pravac na avion.