White Water Rafting – Rafting

Opis: Zestoka borba sa brzacima, vodopadima, virovima i stenama. Spustite se uspesno do cilja pazeci da ne promasite ni jednu kapiju.